OVĚŘOVÁNÍ - Sklárna TRAAM

Přejít na obsah
OVĚŘOVÁNÍ
Výrobky společnosti TRAAM jsou průběžně testovány předními evropskými zkušebními ústavy a splňují nebo překonávají požadavky uvedené v mezinárodních normách pro odolnost proti rázové vlně, manuálnímu útoku, střelivu a fragmentům.
Podle způsobu použití výrobků zabezpečujeme v externích renomovaných evropských zkušebnách nebo provádíme ve vlastní zkušební laboratoři:

1. Balistickou odolnost v souladu s následujícími standardy:

 • STANAG 4569 a AEP 55, Volume 1, Protection Levels for Occupants of Logistic and Light Armoured Vehicles (Úrovně ochrany cestujících v logistických a lehkých obrněných vozidlech), úroveň 1-4
 • EN 1063 (2000), Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám, třídy ochrany BR1-BR7
 • VPAM BRV 2009, Testing guideline special protected vehicles (Zkušební směrnice speciálně chráněných vozidel), úroveň VPAM 1 – VPAM 11
 • NIJ Standard 0108.01, Ballistic resistant protective materials (Balisticky odolné ochranné materiály), úroveň I – IV
 • EN 1522/EN1523, Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu, třídy ochrany FB1-FB7
 • GOST R 50963-96, Armor protection of special cars (Pancéřová ochrana speciálních automobilů), level 1-6a
 • ATPD 2352, revision T, Testing of transparent armor (Testování transparentního pancíře), všechny třídy a všechny teplotní rozsahy
 • UIC CODE 651OR, Layout of drivers cabs in locomotives, railcars, multiple unit trains and driving trailers (Uspořádání kabin strojvedoucích v lokomotivách, motorových vozech, vlacích s více jednotkami a hnacích přívěsech), Vp 350km/h
 • EN 15152, Železniční aplikace - Čelní skla pro vlakové kabiny
 • EN 23125, EN 12415, EN 12417, EN 13128, Bezpečnost obráběcích strojů, požadavky a / nebo opatření k eliminaci nebezpečí nebo ke snížení rizika obráběcích strojů a obráběcích center

2. Odolnost proti ručnímu útoku v souladu s následujícími standardy:

 • EN356, Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku, třídy odolnosti P1A- P5A and P6B-P8B
 • EN1627, Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání, třídy odolnosti RC1-RC6
 • EN1143-1+A1, Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání, třídy odolnosti do úrovně level II

3. Odolnost proti výbuchu:

 • EN 13541, Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku, třídy odolnosti ER1 do ER4

4. Standardy, testovací metody a předpisy, které byly posouzeny International Notified Bodies (Mezinárodně Notifikovanými Osobami):

 • Norma ECE 43R Uniform Provisions Concerning the Approval of Safety Glazing Materials and their Installation on Vehicles (Jednotná ustanovení, týkající se homologace bezpečnostního zasklení a zasklívacích materiálů a jejich instalace na vozidla) v parametrech: odolnost proti vlhkosti, odolnost proti vysoké teplotě, odolnost proti záření, odolnost vůči změnám teploty, odolnost proti chemikáliím, zkouška hořlavosti, identifikační test zbarvení test optického zkreslení a testování separace sekundárního obrazu čelních skel.
 • Schválení udělené Ministerstvem dopravy České republiky pro výrobu vrstvených skel jiných než čelní skla s propustností > 70% (standardní bezpečnostní zasklení pro automobily).
 • EN 14449 Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Hodnocení shody/Výrobková norma
 • Nařízení EU 305/2011/EU (Construction Products Regulation - CPR): podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
 • Směrnice 89/106/EEC (Construction Products Directive – CPD) : Osvědčení o shodě
 • MIL STD 810G Department of Defence test method standard (Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests) v parametrech: test teplotního šoku podle metody 503.5, test slunečního záření podle metody 505.5-II, vibrační test podle 514.6 / ITOP 1-2-601 metoda, zkouška vlhkosti podle metody 507.5, zkouška pískem a prachem podle metody 510.5.
 • BWB TL 2350-0006 Assemblies made of bullet proof glass (Sestavy z neprůstřelného skla): Osvědčení o shodě
 • Směrnice 78/317/EEC Defrosting and demisting systems of glazed surfaces of motor vehicles (Odmrazovací a odmlžovací systémy prosklených ploch motorových vozidel): chování při odmrazování.
 • ATPD 2352 revision T - Testing of transparent armour (Testování transparentního pancíře): funkce odezvy brýlí pro noční vidění, testování úderem.
 • DIN 52305 - Determining the optical distortion and refractive power of safety glazing material for road vehicles (Stanovení optického zkreslení a lomu bezpečnostního zasklívacího materiálu pro silniční vozidla): certifikát shody

Testování balistických skel pro pancéřovaná vozidla
Testování více typů balistického skla trezoru
Copyright ® 2022 TRAAM s.r.o.
U Hájku 1587, 535 01 Přelouč | Tel.: +420 466 797 552
Návrat na obsah