OPRAVY BALISTICKY ODOLNÝCH SKEL - Sklárna TRAAM

Přejít na obsah
OPRAVY BALISTICKY ODOLNÝCH SKEL
Typy poškození skel

  1. Poškrábání – vznikají rýhy, které lze v některých případech opravit leštěním
  2. Praskliny – pokud je prasklina pouze na vnější (nástřelné) nebo na vnitřní (polykarbonátové) vrstvě skla může být provedena výměna poškozené vrstvy
  3. Delaminace

Co je to delaminace?

Delaminací se rozumí postupné snižování přilnavosti mezi některými nebo všemi vrstvami laminovaného skla. To znamená, že pojivová vrstva mezi sklem a protiúletovou, energii absorbující vrstvou nebo mezi skly samotnými, ztrácí schopnost „lepit“ a držet laminát homogenní.
Čím je to zapříčiněno?
V určitých případech se balisticky odolné sklo začne „rozlepovat“ po vrstvách, a to z několika důvodů. Mechanické poškození, značné teplotní změny, dlouhodobé vystavení vlhkosti, chemikáliím, použití nesprávného lepidla nebo čistících prostředků, rozpouštědel apod. Pokročí-li delaminace do převážné části okna, zorného pole, viditelnost je snížena a provoz vozidla může být nebezpečný. Zároveň je ovlivněna i balistická odolnost. Vše závisí na tom, jak hodně a kde je okno delaminováno. Obvykle se tak děje od krajů a pomalu postupuje do středu skla.

Co nabízíme?

Detailní prohlídku vašeho balisticky odolného skla, jejímž výsledkem bude návrh opravy, která může obsahovat:
Opravu nebo výměnu poškozené, delaminované nebo životností omezené vnitřní (polykarbonátové) nebo vnější (nástřelné) vrstvy balisticky odolného skla. Pozor - výměna vnější (nástřelné) vrstvy je možná pouze na rovných sklech.
Opravu, výměnu nebo doplnění vyhřívání, kterou lze provést při výměně vnější (nástřelné) vrstvy skla.
Oprava nebo přidání obvodového černění je možné při výměně jak vnější tak vnitřní vrstvy skla.

Nabízené opravy jsou ideálním řešením pro prodloužení životního cyklu balisticky odolných skel za zlomek pořizovací ceny nového.

Jaká je kvalita opraveného balisticky odolného skla?

V případě, že nejsou žádná další poškození ve zbylých vrstvách skla, opravený laminát splňuje stejnou odolnost jako nové sklo.  Na opravené balisticky odolné sklo poskytujeme stejnou záruku jako na nové sklo.

Copyright ® 2024 TRAAM s.r.o.
U Hájku 1587, 535 01 Přelouč | Tel.: +420 466 797 552
Návrat na obsah